MSA-230/EMG 緊急按掣 (BREAK GLASS TYPE) (PN: 11160157)

MSA-230/EMG  緊急按掣 (BREAK GLASS TYPE)  (PN: 11160157)

MSA-230/EMG  緊急按掣 (BREAK GLASS TYPE)  


  • Break glass for Alarm
  • Flush Mount Type
  • Stainless Steel Panel
  • Size: 86mm x 86mm

如果您對本商品有什麼問題或經驗,請在此留下您的意見和建議!

登錄註冊 後查看評價!

標簽: MSA-230/EMG 緊急按掣 (BREAK GLASS TYPE)